آپارتمان Archives - اَبَرهوم |مشاور املاک اندیشه
 
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خرید خانه در اندیشه 180 متری نوساز کد 107

اندیشه

15,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر مربع
15,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر مربع

خرید آپارتمان در فاز یک اندیشه 83 متری کد 104

فاز یک اندیشه

10,900,000 تومان
1 تخت 1 حمام 83 متر مربع
10,900,000 تومان
1 تخت 1 حمام 83 متر مربع

خرید آپارتمان در اندیشه 57 متری دو خوابه کد 103

فاز یک اندیشه

12,500,000 تومان
2 تخت 1 حمام 57 متر مربع
12,500,000 تومان
2 تخت 1 حمام 57 متر مربع

خرید آپارتمان در فاز یک اندیشه 66 متری کد 102

فاز یک اندیشه

11,300,000 تومان
2 تخت 1 حمام 66 متر مربع
11,300,000 تومان
2 تخت 1 حمام 66 متر مربع

خرید آپارتمان در فاز یک اندیشه زیر قیمت 66 متری کد 101

فاز یک اندیشه

9,500,000 تومان
2 تخت 1 حمام 66 متر مربع
9,500,000 تومان
2 تخت 1 حمام 66 متر مربع

خرید آپارتمان در اندیشه 62 متری عمران

فاز یک اندیشه- خیابان عمران

10,900,000 تومان
2 تخت 1 حمام 62 متر مربع
10,900,000 تومان
2 تخت 1 حمام 62 متر مربع

خرید آپارتمان در اندیشه فاز یک 70 متری خیابان دوازدهم

فاز یک اندیشه- خیابان دوازدهم

9,800,000 تومان
2 تخت 1 حمام 70 متر مربع
9,800,000 تومان
2 تخت 1 حمام 70 متر مربع

خرید آپارتمان در اندیشه فاز یک 47 متری فقط با 200 میلیون

فاز یک اندیشه- خیابان اصلی

8,200,000 تومان
1 تخت 1 حمام 47 متر مربع
8,200,000 تومان
1 تخت 1 حمام 47 متر مربع

خرید آپارتمان در شهرک مریم فاز یک اندیشه 60 متری خیابان دانش

شهرک مریم- خیابان دانش

7,800,000 تومان
2 تخت 1 حمام 60 متر مربع
7,800,000 تومان
2 تخت 1 حمام 60 متر مربع

خرید آپارتمان در فاز یک اندیشه 52 متری ارتش

فاز یک اندیشه - خیابان ارتش

9,600,000 تومان
1 تخت 1 حمام 52 متر مربع
9,600,000 تومان
1 تخت 1 حمام 52 متر مربع

اجاره آپارتمان در فاز یک اندیشه 100 متری چهارم غربی

فاز یک اندیشه - ارغوان چهارم

100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر مربع
100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر مربع

خرید آپارتمان در فاز یک اندیشه 47 متری 14 غربی

فاز یک اندیشه- 14 غربی

8,500,000 تومان
1 تخت 1 حمام 47 متر مربع
8,500,000 تومان
1 تخت 1 حمام 47 متر مربع

خرید آپارتمان در فاز یک اندیشه 62 متری هشتم شرقی

فاز یک اندیشه- هشتم شرقی

7,500,000 تومان
1 تخت 1 حمام 62 متر مربع
7,500,000 تومان
1 تخت 1 حمام 62 متر مربع

خرید آپارتمان در اندیشه 67 متری دوازدهم شرقی

فاز یک اندیشه- دوازدهم شرقی

8,500,000 تومان
1 تخت 1 حمام 67 متر مربع
8,500,000 تومان
1 تخت 1 حمام 67 متر مربع

خرید آپارتمان در اندیشه 47 متری 14 غربی

فاز یک اندیشه- 14 غربی

9,500,000 تومان
1 تخت 1 حمام 47 متر مربع
9,500,000 تومان
1 تخت 1 حمام 47 متر مربع

خرید آپارتمان در اندیشه 55 متری خیابان عمران

فاز یک اندیشه- خ عمران

10,700,000 تومان
1 تخت 1 حمام 55 متر مربع
10,700,000 تومان
1 تخت 1 حمام 55 متر مربع

خرید آپارتمان در اندیشه 51 متری 12 غربی

فاز یک اندیشه- 12 غربی

9,300,000 تومان
1 تخت 1 حمام 51 متر مربع
9,300,000 تومان
1 تخت 1 حمام 51 متر مربع

خرید آپارتمان در اندیشه 53 متری 15 غربی

فازیک اندیشه- 15 غربی

8,500,000 تومان
1 تخت 1 حمام 53 متر مربع
8,500,000 تومان
1 تخت 1 حمام 53 متر مربع
1 2