نرخ جدید کمیسیون املاک در سال 99 با اَبَرهوم املاک اندیشه - اَبَرهوم |مشاور املاک اندیشه
 

نرخ جدید کمیسیون املاک در سال 99 با اَبَرهوم املاک اندیشه

با خواندن مقاله نرخ جدید کمیسیون املاک در سال 99، پاسخ سوال های زیر را در خواهید یافت.

محاسبه کمیسیون املاک چگونه است؟

نرخ قانونی کمیسیون املاک در خرید و فروش ملک

نمونه محاسبه کمیسیون خرید و فروش ملک

قانون جدید محاسبه کمیسیون املاک در مهر 99

نرخ قانونی کمیسیون املاک در رهن و اجاره ملک

فرمول  تبدیل رهن به اجاره

هر یک میلیون تومان پول رهن معادل سی هزار تومان اجاره می باشد.

کمیسیون تمدید اجاره

آیا در صورت فسخ قرارداد باید کمیسیون املاک را پرداخت کرد؟

آیا دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون املاک قانونی است؟

کمیسیون املاک طبق عرف بازار چقدر است؟

اگر دفتر املاک کمیسیون بیشتری از ما بگیرد تخلف است؟ در صورت انجام تخلف چه کنیم؟

محاسبه کمیسیون در اَبَرهوم

 

بنگاه های املاک در معاملات ملکی نقش واسطه را بین خریدار و فروشنده دارند. از لحظه ای که ملک به دفتر املاک سپرده می شود تا موقع نوشتن قرارداد و حتی بعد از آن، کلیه مسئولیت ها به دوش دفتر املاک می باشد. اتحادیه مشاورین املاک، درصد معینی را برای حق کمیسیون املاک با توجه به مبلغ معامله در نظر می گیرد که حق قانونی بنگاه املاک است.

مشتریان باید مقدار قانونی کمیسیون را به دفتر املاک پرداخت کنند مگر در مواردی استثنائی که مشتری و بنگاه، مبلغ دیگری را با هم توافق کرده باشند. در مقابل، دفتر املاک موظف است نرخ قانونی کمیسیون را بگیرد و طلب بیش از مقدار قانونی تخلف محسوب می شود.

با توجه به اینکه در دفاتر املاک معاملات مختلفی صورت می گیرد، نرخ کمیسیون املاک نیز تفاوت دارد. معاملاتی که بنگاه املاک انجام می دهد، شامل خرید و فروش، رهن و اجاره، مشارکت در ساخت و پیش فروش می باشد.

اتحادیه مشاورین املاک، نرخ کمیسیون خرید و فروش ملک را در تهران را به صورت زیر در نظر گرفته است،

1. اگر قیمت ملک مورد معامله 500 میلیون تومان و یا کمتر باشد، خریدار و فروشنده باید هر کدام نیم درصد از 500 میلیون تومان را به دفتر املاک پرداخت کنند.

2. اگر قیمت ملک مورد معامله بیشتر از 500 میلیون تومان باشد، خریدار و فروشنده باید برای بخش مازاد آن، هر یک 0.25 درصد از ارزش ملک مورد معامله را به بنگاه املاک بدهند.

پس از محاسبه درصدهای فوق، 9 درصد مبلغ کمیسیون به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از طرفین دریافت می گردد. فرمول حق کمیسیون املاک به شکل زیر می باشد:

حق کمیسیون املاک در سال 99= ( 0.5 درصد 500 میلیون) + ( 0.25 درصد مازاد بر 500 میلیون)

مالیات = 9 درصد * حق کمیسیون املاک

مبلغ پرداختی برای هر یک از خریدار و فروشنده= حق کمیسیون املاک + مالیات

به عنوان مثال، اگر ملکی 700 میلیون تومان معامله شود، نرخ کمیسیونی که خریدار و فروشنده باید بپردازند، اینگونه محاسبه می شود:

0.5 درصد از 500 میلیون تومان = 2میلیون و پانصد هزار تومان

0.25 درصد 200 میلیون تومان (مازاد بر 500 میلیون تومان) = 500 هزار تومان

حق کمیسیون املاک= 2,500,000 تومان + 500,000 = 3,000,000 تومان

مالیات = 0.9*(3,000,000) = 270,000 تومان

کمیسیون پرداختی هر یک از طرفین = 3,000,000 + 270,000= 3,270,000 تومان

محاسبه کمیسیون املاک اندیشه ابرهوم

به دلیل بالا رفتن قیمت ملک و شتاب تورم در بازار املاک همانند بازارهای دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخ جدیدی برای کمیسیون املاک در مهر ماه سال 99 تعیین کرد.

به دلیل قیمت بالای املاک، میزان معاملات خرید و فروش ملک با مبلغ کمتر از 500 میلیون تومان، درصد بسیار کمی از معاملات را به خود اختصاص می دهد. به همین دلیل قانون یکسانی از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد.

قانون جدید محاسبه کمیسیون املاک بدین صورت می باشد که هر یک از طرفین خریدار و فروشنده باید 0.25 درصد از مبلغ معامله را به بنگاه املاک پرداخت کنند. این قانون لازم الاجراست و باید از پنجم مهرماه از جانب همه بنگاه های املاک اجرا شود.

رعایت نکردن قانون نرخ جدید محاسبه کمیسیون املاک، تخلف محسوب می شود. خریدار و فروشنده باید در قبال پرداخت کمیسیون، از دفتر املاک، رسید دریافت کنند. در صورت بروز هرگونه مشکل، با در دست داشتن رسید می توان به اتحادیه مشاورین املاک مراجعه کرد.

خرید آپارتمان زیر قیمت در اندیشه

در معاملات رهن و اجاره نحوه محاسبه کمیسیون بدین صورت است که ابتدا مبلغ رهن را باید به اجاره تبدیل کرد. برای تبدیل رهن به اجاره، هر یک میلیون تومان پول پیش با رهن معادل 30 هزار تومان کرایه در نظر گرفته می شود.

سپس اگر مبلغی به عنوان اجاره در نظر گرفته شده باشد با مبلغ اجاره ای که از تبدیل رهن به اجاره به دست آمد، جمع می شود. در نهایت 25 درصد از کل مبلغ اجاره به عنوان کمیسیون رهن و اجاره در نظر گرفته می شود.

در معاملات رهن کامل برای محاسبه کمیسیون باید مبلغ رهن را کامل تبدیل به اجاره کرد ( هر یک میلیون تومان رهن معادل 30 هزار تومان کرایه). سپس اجاره را تقسیم بر چهار نمود یعنی همان 25 درصد از کرایه به عنوان کمیسیون است.

فراموش نشود که به مبالغ حساب شده، 9 درصد مالیات افزوده می شود.

تبدیل رهن به اجاره =  هر یک میلیون تومان معادل 30 هزار تومان

کمیسیون رهن و اجاره = ( تبدیل رهن به اجاره + اجاره )*25%+ 9 درصد مالیات

مثالی ساده از نحوه محاسبه کمیسیون رهن و اجاره

به عنوان مثال اگر شما خانه ای را با مبلغ 50 میلیون رهن یا پول پیش و 500 هزار تومان کرایه گرفته اید، کمیسیونی که هر یک از مالک و مستاجر باید به بنگاه املاک بدهند، بدین صورت است:

50 میلیون تومان پول پیش معادل = 50 *30,000 = 1,500,000 تومان

1,500,000+500,000= 2,000,000 تومان اجاره

25 درصد از 2,000,000 = 500,000 تومان

9 درصد از 500,000 تومان = 45,000 تومان

کل کمیسیون رهن و اجاره پرداختی هر یک از مالک و مستاجر = 500,000 + 45,000 = 545,000 تومان

حق کمیسیون املاک برای تمدید قرارداد اجاره معمولا معادل 4 روز اجاره بها می باشد. اما اگر موجر و مستاجر برای تمدید قرارداد اجاره کد رهگیری بخواهند، دو حالت پیش می آید.

1. متمم تمدید قرارداد اجاره

ممکن است موجر و مستاجر به بنگاهی که سال قبل قرارداد را برای آنها نوشته مراجعه کنند و بخواهند برایشان یک متمم تمدید قرارداد اجاره نوشته شود. در این حالت چون قرارداد جدیدی صادر نمی شود، هزینه ها کمتر است و مالیات بر ارزش افزوده نیز دریافت نمی گردد.

2. قرارداد جدید اجاره برای تمدید اجاره

در این حالت ممکن است موجر و مستاجر به بنگاه سال قبل خود نروند و یا اینکه از بنگاه قبلی خود بخواهند یک قرارداد جدید برای آنها تنظیم کند. در این حالت چون قرارداد جدید نوشته می شود، باید هزینه مالیات و کد رهگیری اجاره نامه پرداخت شود.
اما خبر خوش برای مشتریان اَبَرهوم این است که تمدید قرارداد اجاره برای رفاه حال مشتریان رایگان است.

تمدید رایگان اجاره نامه با اَبَرهوم

اجاره در اندیشه

در صورتی که هر یک از طرفین قرارداد بعد از هر گونه معامله ای بنا به هر دلیلی از معامله خود پشیمان شوند، باید کمیسیون خود را به طور کامل به دفتر املاک بپردازند. معمولا کمیسیون دو طرف قرارداد به عهده کسی است که پشیمان می شود.

در این مورد فقط یک استثنا وجود دارد و آن هم این است که اگر فسخ قرارداد به دلیل مشکلی از سوی دفتر املاک باشد، طرفین نباید هیچ کمیسیونی بپردازند.

طبق گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، دفاتر مشاور املاک باید 9 درصد از مبلغ کمیسیون دریافتی خود را برای مالیات بر ارزش افزوده از معامله کنندگان بگیرند. وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده مصوبه مجلس است و مشاورین املاک هم جز آن محسوب می شوند. مشاورین املاکی که این مبلغ را از طرفین معامله نگیرند باید از جیب خودشان پرداخت نمایند.

گاها پیش می آید که خریدار و فروشنده با بنگاه املاک سر مبلغی به عنوان کمیسیون به توافق برسند. در این موارد خاص، طرفین باید طبق وعده خود عمل نمایند. در واقع کمیسیون املاک در این موارد یک توافق به حساب می آید.

در برخی از مناطق، مشاورین املاک طبق نرخ اتحادیه عمل نمی کنند و برای کمیسیون مبالغی را بین خودشان به صورت عرف در آورده اند. چنانچه قبل از معامله، طرفین با بنگاه املاک روی مبلغ به اصطلاح عرف کمیسیون املاک، توافق نداشته باشند بنگاه املاک موظف است طبق قانون اتحادیه عمل کند.

دفتر املاک موظف است به طرفین بابت دریافت کمیسیون رسید دهد. باید در رسید عنوان شود که مبلغ دریافتی جهت کمیسیون املاک می باشد.

طرفین معامله در صورت غیر قانونی بودن کمیسیون و دریافت بیش از قانون اتحادیه، می توانند با در دست داشتن رسید جهت شکایت از بنگاه مربوطه اقدام نمایند.

مشتریان اَبَرهوم نسبت به سایر معامله کنندگان این امتیاز را دارند که در معاملات خود که از طریق سایت اَبَرهوم و یا صفحه مجازی اَبَرهوم اقدام می کنند، 25 درصد تخفیف در کمیسیون خود بگیرند. ملاک اول اَبَرهوم رفاه حال مشتریان و رضایت آنها است.

خرید ملک در اندیشه

این بدان معنی است که اَبَرهوم حتی از نرخ تعیین شده جدید اتحادیه هم، کمیسیون کمتری می گیرد. خبر خوب برای مشتریان اَبَرهوم این است که در اَبَرهوم تمدید قرارداد اجاره رایگان است.

اجاره ملک در اندیشه

اَبَرهوم ( مسکن کُهزادی ) دارای مجوز رسمی و کد رهگیری است. این املاک بزرگ اندیشه افتخار سابقه 15 سال خدمت در منطقه اندیشه و حومه را دارد. اَبَرهوم، مشاوره ملکی رایگان را از وظایف خود می داند.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در زمینه خرید خانه در اندیشه، املاک اندیشه، خرید باغ در شهریار، مشارکت در ساخت در اندیشه، رهن و اجاره در اندیشه، پیمانکاری ساختمان و گرفتن هرگونه جواز ملکی و سند در اندیشه دارید با اَبَرهوم تماس بگیرید.

 

ماشین حساب کمیسیون املاک

خرید آپارتمان در اندیشه

خرید باغ ویلا در شهریار

خرید آپارتمان زیر قیمت در اندیشه

تماس با اَبَرهوم املاک معتبر اندیشه

 

 

 

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید